TRANSPARÈNCIA I BON GOVERN

CONTRACTACIÓ PÚBLICA

Òrgan de contractació

FUNDACIÓ CIUTAT DE VILADECANS
c/ de l’Antiga Riera 8, 08840 VILADECANS
Telf. 93 647 00 55
[email protected]
www.fundacioviladecans.cat

Perfil del contractant

– 06/FCV/2023 – Contractació mitjançant procediment obert simplificat abreujat i tramitació ordinària, dels serveis de subministrament d’equips de fabricació digital previstos en el projecte “La creació digital com a eina de transformació educativa”, finançat per la unió europea, NEXT-GEMERATION EU.-

Contractació mitjançant procediment obert simplificat abreujat i tramitació ordinària, dels serveis de subministrament d’equips de fabricació digital  previstos en el projecte “La creació digital com a eina de transformació educativa”, finançat per la unió europea, NEXT-GEMERATION EU.-

DATA FINALITZACIÓ TERMINI PRESENTACIÓ D’OFERTES: 08/01/2024 A LES 23.59 HORES.

AMPLIAT EL TERMINI FINS EL 20 DE GENER A LAS 14.00 HORES

Documents de la licitació:

 1. Plec de Clàusules tècniques.
 2. Plec de Cláusules Administratives.
 3. Resolució d’adjudicació

 

– 05/FCV/2023 – Contractació mitjançant procediment obert simplificat abreujat i tramitació ordinària, dels serveis de subministrament d’equips audiovisuals previstos en el projecte “La creació digital com a eina de transformació educativa”, finançat per la unió europea, NEXT-GEMERATION EU.-

Contractació mitjançant procediment obert simplificat abreujat i tramitació ordinària, dels serveis de subministrament d’equips audiovisuals previstos en el projecte “La creació digital com a eina de transformació educativa”, finançat per la unió europea, NEXT-GEMERATION EU.-

DATA FINALITZACIÓ TERMINI PRESENTACIÓ D’OFERTES: 08/01/2024 A LES 23.59 HORES.

AMPLIAT EL TERMINI FINS EL 20 DE GENER A LAS 14.00 HORES

Documents de la licitació:

 1. Plec de Clàusules tècniques.
 2. Plec de Cláusules Administratives.
 3. Resolució d’adjudicació

 

– 04/FCV/2023 – Contractació mitjançant procediment obert simplificat abreujat i tramitació ordinària, dels serveis de formació previstos en el projecte “La creació digital com a eina de transformació educativa”, finançat per la unió europea, NEXT-GEMERATION EU.-

Contractació mitjançant procediment obert simplificat abreujat i tramitació ordinària, dels serveis de formació previstos en el projecte “La creació digital com a eina de transformació educativa”, finançat per la unió europea, NEXT-GEMERATION EU.-

DATA FINALITZACIÓ TERMINI PRESENTACIÓ D’OFERTES: 24/10/2023 A LES 23.59 HORES.

AMPLIAT EL TERMINI FINS EL 10 DE NOVEMBRE A LAS 14.00 HORES

Documents de la licitació:

 1. Plec de Clàusules tècniques.
 2. Plec de Cláusules Administratives.
 3. Resolució d’adjudicació

 

– 03/FCV/2023 – Contractació mitjançant procediment obert simplificat del servei de producció i difusió de la primera Jornada  “CAP A LA VILADECANS 2030” .

Contractació mitjançant procediment obert simplificat del servei de producció i difusió de la primera Jornada “CAP A LA VILADECANS 2030”

DATA FINALITZACIÓ TERMINI PRESENTACIÓ D’OFERTES: 07/09/2023 A LES 23.59 HORES

Documents de la licitació:

 1. Plec de Clàusules tècniques.
 2. Annex I   Proposta de Programa de la Jornada “Cap a la Viladfecans 2030” (Concep Note)
 3. Annex II  Brandbook
 4. Resolució d’adjudicació

 

– 02/FCV/2023 – Contractació mitjançant procediment obert simplificat dels serveis de  d’auditoria de comptes i auditoria jurídica anuals de la fundació Ciutat de Viladecans.

Contractació mitjançant procediment obert simplificat dels serveis de  d’auditoria de comptes i auditoria jurídica anuals de la fundació Ciutat de Viladecans.

DATA FINALITZACIÓ TERMINI PRESENTACIÓ D’OFERTES: 18/01/2023 A LES 15:00 HORES

Documents de la licitació:

 1. Plec de Clàusules tècniques.
 2. Resolució d’adjudicació

 

– 01/FCV/2023 – Contractació del servei de dinamització de la xarxa social Instagram associat a la plataforma de e-commerce compra08840..

Contractació del servei de dinamització de la xarxa social Instagram associat a la plataforma de e-commerce compra08840.

DATA FINALITZACIÓ TERMINI PRESENTACIÓ D’OFERTES: 11/01/2023 A LES 15:00 HORES

Documents de la licitació:

 1. Plec de Clàusules tècniques.
 2. Resolució d’adjudicació

 

– 04/FCV/2022 – Contractació menor de serveis de lideratge expert “LEADER EXPERT” del projecte IND+I 2023.

Contractació menor de serveis de lideratge expert “LEADER EXPERT” del projecte IND+I 2023.

DATA FINALITZACIÓ TERMINI PRESENTACIÓ D’OFERTES: 27/10/2022 A LES 8:00 HORES

Documents de la licitació:

 1. Plec de Clàusules tècniques.
 2. Informe Tècnic d’Adjudicació
 3. Resolució d’adjudicació

 

– 03/FCV/2022 – Contractació del subministrament, en règim de lloguer, de diferents elements necessaris per a l’organització i celebració de l’esdeveniment “ciencia en acción” al municipi de viladecans.

Contractació del subministrament, en règim de lloguer, de diferents elements necessaris per a l’organització i celebració de l’esdeveniment “ciencia en acción” al municipi de viladecans.

DATA FINALITZACIÓ TERMINI PRESENTACIÓ D’OFERTES: 05/09/2022 A LES 8:00 HORES

Documents de la licitació:

 1. Plec de Clàusules tècniques.

 

– 04/FCV/2021 – Contractació del servei de dinamització de la xarxa social instagram associat a la plataforma de e-commerce compra08840.

Contractació del servei de dinamització de la xarxa social instagram associat a la plataforma de e-commerce compra08840.

DATA FINALITZACIÓ TERMINI PRESENTACIÓ D’OFERTES: 30/12/2021 A LES 15:00 HORES

Documents de la licitació:

 1. Plec de Clàusules tècniques.
 2. Informe Tècnic d’Adjudicació
 3. Resolució d’adjudicació

 

– 03/FCV/2021 – Contractació del servei d’elaboració i aplicació d’una enquesta que aporti informació per nodrir els Indicadors d’educació definits en el marc de Projecte On Board i obtenir una visió general del que pensen els agents educatius: docents, famílies i alumnes de la política educativa i dels serveis educatius que presta l’Ajuntament de Viladecans.

Contractació del servei d’elaboració i aplicació d’una enquesta que aporti informació per nodrir els Indicadors d’educació definits en el marc de Projecte On Board i obtenir una visió general del que pensen els agents educatius: docents, famílies i alumnes de la política educativa i dels serveis educatius que presta l’Ajuntament de Viladecans.

DATA FINALITZACIÓ TERMINI PRESENTACIÓ D’OFERTES: 23/11/2021 A LES 15:00 HORES

Documents de la licitació:

 1. Plec de Clàusules tècniques.
 2. Informe Tècnic d’Adjudicació
 3. Resolució d’adjudicació

 

– 02/FCV/2021 – Contractació d’un servei de subministrament, instal·lació i configuració de Monitors i equips de videoconferència per poder fer front a les necessitats generades per la pandèmia produïda pel COVID-19.

Contractació d’un servei de subministrament, instal·lació i configuració de Monitors i equips de videoconferència per poder fer front a les necessitats generades per la pandèmia produïda pel COVID-19.

DATA FINALITZACIÓ TERMINI PRESENTACIÓ D’OFERTES: 03/08/2021 A LES 9:00 HORES

Documents de la licitació:

 1. Plec de Clàusules tècniques.
 2. Plec de Clàusules administratives
 3. Annexes
 4. Informe Tècnic d’Adjudicació
 5. Resolució d’adjudicació

 

– 01/FCV/2021 – Contractació d’un servei de subministrament de divers material informàtic -tauletes i portàtils- per poder fer front a les necessitats creixents, degut a la pandèmia produïda pel COVID-19, de dispositius de l’alumnat i la ciutadania en situació de vulnerabilitat

Contractació d’un servei de subministrament de divers material informàtic -tauletes i portàtils- per poder fer front a les necessitats creixents, degut a la pandèmia produïda pel COVID-19, de dispositius de l’alumnat i la ciutadania en situació de vulnerabilitat

DATA FINALITZACIÓ TERMINI PRESENTACIÓ D’OFERTES: 27/07/2021 A LES 9:00 HORES

Documents de la licitació:

 1. Plec de Clàusules tècniques.
 2. Plec de Clàusules administratives
 3. Annexes
 4. Informe Tècnic d’Adjudicació
 5. Resolució d’adjudicació

 

– Oferta de Treball.
Ocupació: Adjunt/a a la Gerència per a Internacionalització, Innovació i Gestió de Projectes Europeus.
Data de contractació: Juliol 2021.
Horari: 15 hores.
Sou: 30.000 € bruts/any
Requisits mínims: Formació Universitària, Experiència de 10 anys en tasques similars en l’Administració pública i Anglès C1.

LES FUNCIONS I TASQUES PRINCIPALS SERAN

 • Identificació de subvencions de la UE i formulació de projectes útils per impulsar i fer efectives les linies estratègiques i accions recollides en l’Estratègia Viladecans 2050, l’Agenda Urbana Local, i els diferents plans estratègics sectorials que aprovi el Ple de l’Ajuntament de Viladecans.
 • Dirigir i coordinar l’equip de Projectes Europeus de la Fundació Ciutat de Viladecans i les seves tasques.
 • Impulsar la creació d’una Oficina Local de Projectes Tractors per al desenvolupament d’estratègies de ciutat
 • Tasques vinculades amb la projecció exterior del municipi (accions de comunicació en els mitjans interns i externs, recerca i preparació de canditatures per premis internacionals, etc.);
 • Participació puntual en actes, xarxes i congressos d’abast europeu i/o internacionals per a representar la ciutat i els projectes europeus i internacionals que impulsa;
 • Identificació de xarxes, plataformes internacionals, premis o reconeixements d’interès per la ciutat i suport en la preparació de les candidatures.
 • Qualsevol altra tasca pròpia del lloc de treball.

DATA FINALITZACIÓ TERMINI PRESENTACIÓ DE CURRICULUMS: 23/06/2021 A LES 15:00 HORES per mail a [email protected]

Documentació:

 1. Fitxa descriptiva.

 

– Oferta de Treball.
Ocupació: Tècnic de Suport Plataforma 08840.
Data de contractació: Juny 2021.
Horari: de 8.30 a 15.00 de dilluns a divendres i de 16.30 a 19.00 dimarts i dijous.
Sou: 31.500 € bruts/any
Requisits mínims: Formació Universitària i Anglès C1.

FUNCIONS I TASQUES

– Suport en les actuacions de marketing i promocions.
– Elaboració de Guies visuals sobre l’ús de la plataforma per a usuaris i futurs gestors.
– Suport i assistència en les accions formatives vinculades a la plataforma.
– Elaboració i publicació de contingut a la plataforma.
– Atenció als usuaris per a la resolució de dubtes i incidències relacionades amb la plataforma.
– Suport en l’alta d’establiments comercials i de restauració.
– Suport a les empreses per que aconsegueixin el màxim aprofitament de la plataforma (revisió de textos, imatges, proposta de promocions, etc.).
– Alta dels comerços al sistema així com emplenament d’informació, fotografies i dades de presència dels mateixos.
– Catalogació dels seus productes, pactant prèviament amb ells que productes es pujaran a la plataforma i quins no generant el catàleg i les regles a seguir per disposar de nous productes i comerços de forma fluïda.
– Resolució d’incidències amb els venedors i els compradors.
– Realització d’informes mensuals de KPIs d’interès com, nous membres, ús del portal, usuaris, comandes, accions, etc.

DATA FINALITZACIÓ TERMINI PRESENTACIÓ DE CURRICULUMS: 07/06/2021 A LES 15:00 HORES per mail a [email protected]

Documentació:

 1. Fitxa descriptiva.

 

– Oferta de Treball.
Ocupació: Tècnic de Suport a Projectes Europeus.
Data de contractació: Juny 2020.
Horari: de 8.30 a 15.00 de dilluns a divendres i de 16.30 a 19.00 dimarts i dijous.
Sou: 31.500 € bruts/any
Requisits mínims: Formació Universitària i Anglès C1.

FUNCIONS I TASQUES

La persona escollida s’incorporarà a l’equip de projectes europeus de la Fundació Ciutat de Viladecans format actualment per dues tècniques i s’encarregarà de donar suport en les tasques pròpies d’aquest equip:

 • Gestió administrativa, tècnica i financera dels projectes europeus i/o de projecció internacional ja existents, impulsats per la Fundació Ciutat de Viladecans i l’Ajuntament de Viladecans. , principalment: o Vilawatt Transfer mechanism: (https://urbact.eu/vilawatt):
 • Projecte que s’emmarca dins del Programa Europeu URBACT-UIA, que té com a objectiu la transferència del projecte Vilawatt per la transició energètica de Viladecans a 3 ciutats sòcies. Aquest projecte finalitza el 09.09.22 i es disposarà fins el 9.12.22 per la justificació financera i d’activitats.
 • Projecte ON BOARD (https://urbact.eu/onboard): Projecte que s’emmarca dins del Programa Europeu URBACT, que té com a objectiu la transferència de la Xarxa d’Innovació Educativa de Viladecans a 5 ciutats sòcies. Aquest projecte finalitza el 04.06.21 i es disposarà fins el 30.09.21 per la justificació financera i d’activitats.
 • AmVaixadors de Viladecans: https://www.viladecans.cat/ca/amvaixadorxs – Es tracta del programa que té com a objectiu posicionar Viladecans al món a travès de personatges que per la seva vinculació personal, acadèmica i/o prodessional tenen un lligam amb la ciutat i també capacitats de projecció exterior.
 • Recerca de nou finançament i la definició de nous projectes amb subvenció europea, especialment en els àmbits que es corresponguin amb els eixos estratègics de ciutat: o Innovació educativa: La innovació educativa és un pilar de les polítiques municipals per empènyer l’èxit educatiu fins a les majors cotes. Viladecans és una ciutat educadora que es relaciona amb el seu entorn i que té com a objectiu constant aprendre, intercanviar, compartir i enriquir la vida dels ciutadans i ciutadanes tot fomentant la igualtat d’oportunitats i l’equitat de gènere. o Dinamització econòmica: Viladecans és una ciutat dinàmica que busca atraure noves empreses i impulsar la millora de les presents, tot promovent la complicitat entre elles, generar ocupació i donar vitalitat i suport al comerç. La ciutat també fomenta la formació de persones a l’atur i l’acompanyament en la creació i creixement d’empreses i persones emprenedores. o Transició ecològica: Viladecans és una ciutat pionera en el canvi de paradigma de la sostenibilitat. Tenim com a objectiu convertir-nos en una ciutat neutra en carboni i l’estratègia passa principalment per promoure l’autoabastiment d’energia, l’autosuficiència en el cicle de l’aigua, renaturalitzar la ciutat i apostar per la mobilitat sostenible. o Estil de vida saludable: A Viladecans hem apostat per un estil de vida tranquil i saludable, impulsant la pràctica esportiva, l’alimentació km0, la xarxa de carrils bici o oferint experiències de lleure que donin resposta als nous hàbits de consum en un entorn de millor qualitat ambiental. o Resiliència per a la gestió de crisis: Aquest és un nou eix prioritari resultant de al situació d’emergència resultant de crisi sanitària del COVID19 i que té com objectiu fer de Viladecans una ciutat resilient per poder fer front a possibles situacions futures de crisi.
 • Altres tasques relacionades amb la posició de tècnic de suport a projectes europeus. Les funcions principals seran:  Suport en la gestió dels 2 projectes europeus en els que participa actualment l’Ajuntament de Viladecans (ON BOARD i VILAWATT) i d’altres possibles nous projectes. En tant que soci coordinador, l’Ajuntament de Viladecans s’encarrega de tota la gestió dels projectes (a nivell financer i d’activitats), la seva justificació així com la coordinació amb tots els socis europeus.
 • Suport en la identificació de subvencions de la UE interessants pels eixos estratègics de la ciutat i preparació de propostes de projectes corresponents (recerca de socis, redacció de la proposta, etc.).
 • Tasques vinculades amb la projecció exterior del municipi (accions de comunicació en els mitjans interns i externs, recerca i preparació de canditatures per premis internacioanals, etc.);
 • Suport a l’execució dels projectes Estratègia Viladecans 2030 i Agenda de Desenvolupament Urbà de Viladecans;
 • Suport puntual a les tasques dels comitès de direcció d’innovació de l’Ajuntament de Viladecans;
 • Participació en actes, xarxes i congressos d’abast europeu i/o internacionals per a representar la ciutat i els projectes eurpeus i internacionals que impulsa;
 • Suport en les activitats de comunicació de projecció exterior de la ciutat (relacionades amb les activitats pròpies de la ciutat, els projectes en els que hi participa, etc.).
 • Identificació de xarxes, plataformes internacionals, premis o reconeixements d’interès per la ciutat i suport en la preparació de les candidatures.
 • Suport puntual a la implementació del projecte Amvaixadors de Viladecans: col·laboració en la gestió d’actes, activitats de comunicació, gestió de participants…
 • Qualsevol altra tasca pròpia de l’àrea que en funció de les càrregues de treball es requereixi.

DATA FINALITZACIÓ TERMINI PRESENTACIÓ DE CURRICULUMS: 04/06/2021 A LES 15:00 HORES per mail a [email protected]

Documentació:

 1. Fitxa descriptiva.

 

– 05/FCV/2020 – Contractació d’un servei de subministrament, de Tauletes, Chrome Books i Portàtils  per poder fer front a les necessitats creixents, degut a la pandèmia produïda pel COVID-19, de dispositius de l’alumnat en situació de vulnerabilitat.

Contractació d’un servei de subministrament, de Tauletes, Chrome Books i Portàtils  per poder fer front a les necessitats creixents, degut a la pandèmia produïda pel COVID-19, de dispositius de l’alumnat en situació de vulnerabilitat .

 

DATA FINALITZACIÓ TERMINI PRESENTACIÓ OFERTES: 28/12/2020 A LES 15:00 HORES enviant la proposta per mail a [email protected] o bé entregant-la personalment a l’adreça: Carrer de l’Antiga Riera, 8 de Viladecans, CP 08840

Documents de la licitació:

 1. Plec de Clàusules tècniques.

 

– 04/FCV/2020 – Contractació del servei de Secretaria Tècnica en la preparació i execució de la v edició de la trobada  d´innovació i indústria ind+i day 2021 que es celebrarà el proper mes d´abril de 2021 a Viladecans i de les iniciatives de la comunitat ind+i prèvies a aquesta data.

Contractació del servei de Secretaria Tècnica en la preparació i execució de la v edició de la trobada  d´innovació i indústria ind+i day 2021 que es celebrarà el proper mes d´abril de 2021 a Viladecans i de les iniciatives de la comunitat ind+i prèvies a aquesta data.

 

DATA FINALITZACIÓ TERMINI PRESENTACIÓ OFERTES: 16/11/2020 A LES 15:00 HORES enviant la proposta per mail a [email protected] o bé entregant-la personalment a l’adreça: Carrer de l’Antiga Riera, 8 de Viladecans, CP 08840

Documents de la licitació:

 1. Plec de Clàusules tècniques.
 2. Informe d’Adjudicació del Servei licitat

 

– 03/FCV/2020 – Contractació d’un servei d’instal·lació d’una xarxa local WIFI a les Escoles Bressol de Viladecans.

Contractació d’un servei d’instal·lació d’una xarxa local WIFI a les Escoles Bressol de Viladecans.

DATA FINALITZACIÓ TERMINI PRESENTACIÓ OFERTES: 10/09/2020 A LES 14:00 HORES enviant la proposta per mail a [email protected] o bé entregant-la personalment a l’adreça: Carrer de l’Antiga Riera, 8 de Viladecans, CP 08840

 

– 02/FCV/2020 – Contractació d’un servei d’Auditoria d’Accessibilitat dels llocs web i Apps municipals.

Contractació d’un servei d’Auditoria d’Accessibilitat dels llocs web i Apps municipals.

DATA FINALITZACIÓ TERMINI PRESENTACIÓ OFERTES: 10/09/2020 A LES 14:00 HORES enviant la proposta per mail a [email protected] o bé entregant-la personalment a l’adreça: Carrer de l’Antiga Riera, 8 de Viladecans, CP 08840

– 01/FCV/2020 – Contractació d’un servei d’implantació d’un Campus On Line basat en Moodle per atendre les necessitats formatives de Can Calderon i els cursos que organitza tan en formació ocupacional com en d’altres serveis i el manteniment i actualització de la plataforma en fins el 30 d’abril de 2021.

Contractació d’un servei d’implantació d’un Campus On Line basat en Moodle per atendre les necessitats formatives de Can Calderon i els cursos que organitza tan en formació ocupacional com en d’altres serveis i el manteniment i actualització de la plataforma en fins el 30 d’abril de 2021.

 

DATA FINALITZACIÓ TERMINI PRESENTACIÓ OFERTES: 06/03/2020 A LES 14:00 HORES enviant la proposta per mail a [email protected] o bé entregant-la personalment a l’adreça: Carrer de l’Antiga Riera, 8 de Viladecans, CP 08840

Documents de la licitació/Documentos de la licitación:

 1. Plec de Clàusules tècniques.
 2. Pliego de Cláusulas técnicas.
 3. Informe d’Adjudicació del Servei licitat

 

– 03/FCV/2019 – Contractació d’un servei de subministrament, instal·lació i configuració de Chrome Books i carros carregadors porta-Chrome-Books a escoles i Instituts de Viladecans dins del Pla de desplegament del Conveni per a la Integració de les tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement en els processos educatius.

Contractació d’un servei de subministrament, instal·lació i configuració de Chrome Books i carros carregadors porta-Chrome Books a escoles i Instituts de Viladecans dins del Pla de desplegament del Conveni per a la Integració de les tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement en els processos educatius..

DATA FINALITZACIÓ TERMINI PRESENTACIÓ OFERTES: 08/12/2019 A LES 23:59 HORES

Documents de la licitació:

 1. Plec de Clàusules tècniques.
 2. Plec de Clàusules administratives
 3. Informe d’Adjudicació del Servei licitat

 

– Oferta de Treball.
Ocupació: Tècnic d’Innovació Educativa.
Data de contractació: Gener 2020.
Horari: de 8.30 a 15.00 de dilluns a divendres i de 16.30 a 19.00 dimarts i dijous.
Sou: 25.531 € bruts/any
Requisits mínims: Formació Universitària i Anglès C1.

FUNCIONS I TASQUES

-Aportar metodologies innovadores d’intervenció amb col·lectius d’alumnat, tot millorant i enriquint la seva formació.
-Col·laborar en l’elaboració dels Plans de Formació dels docents de la ciutat en metodologies complementàries, per treballar els continguts curriculars d’una forma més pràctica i vivencial i donar-los eines per afrontar els nous reptes que suposa la docència.
-Concretar un pla d’actuació de l’innovació amb els centres, fer-ne el seguiment i l’avaluació. —
-Establir i/o enfortir fórmules estables de col·laboració entre l’Ajuntament i els centres educatius del municipi.
-Coordinar els diferents agents que actuen en el territori en l’àmbit d’educació obligatòria, dinamitzant xarxes educatives.
-Afavorir la millora de les competències digitals de tota la ciutadania, especialment de nens i joves, per potenciar el seu desenvolupament personal i ciutadà i l’accés a noves oportunitats laborals.
-Potenciar la Xarxa d’innovació educativa de Viladecans. Fer de Viladecans un Living Lab —
-Educatiu perquè el Departament d’Educació experimenti nous projectes i iniciatives educatives, tant en l’ús de tecnologia com en l’aplicació de metodologies i la Didàctica.
-Potenciar les col·laboracions puntuals o estables entre els centres i la resta d’agents i recursos del municipi. Dinamitzar el treball en xarxa dels agents educatius de la ciutat.
-Recollida d’informació i sistematització de la informació dels programes i actuacions, necessària per a fer-ne l’avaluació.
-Elaboració de documentació: projectes, actes, informes,…
-Suport tècnic als projectes educatius dels centres educatius.
-Fer divulgació i projecció dels centres a l’entorn.
-Desenvolupar projectes internacionals amb altres països.
-Gestionar l’apartat d’educació del web municipal.

DATA FINALITZACIÓ TERMINI PRESENTACIÓ DE CURRICULUMS: 06/12/2019 A LES 15:00 HORES per mail a [email protected]

Documentació:

 1. Fitxa descriptiva.

 

– 02/FCV/2019 – Contractació del servei de Secretaria Tècnica en la preparació i execució de la v edició de la trobada  d´innovació i indústria ind+i day 2020 que es celebrarà el proper 2 d´abril de 2020 a Viladecans i de les iniciatives de la comunitat ind+i prèvies a aquesta data.

Contractació del servei de Secretaria Tècnica en la preparació i execució de la v edició de la trobada  d´innovació i indústria ind+i day 2020 que es celebrarà el proper 2 d´abril de 2020 a Viladecans i de les iniciatives de la comunitat ind+i prèvies a aquesta data.

 

DATA FINALITZACIÓ TERMINI PRESENTACIÓ OFERTES: 28/10/2019 A LES 15:00 HORES enviant la proposta per mail a [email protected] o bé entregant-la personalment a l’adreça: Carrer de l’Antiga Riera, 8 de Viladecans, CP 08840

Documents de la licitació:

 1. Plec de Clàusules tècniques.
 2. Informe d’Adjudicació del Servei licitat

 

– Oferta de Treball.
Ocupació: Suport a la gestió del projecte europeu OnBoard.
Data de contractació: Juny 2019.
Horari: de 9.00 a 15.00 de dilluns a divendres.
Sou: 23.760 € bruts/any
Requisits mínims: Formació Universitària i Anglès C1.
L’entrevista serà en Anglès

DATA FINALITZACIÓ TERMINI PRESENTACIÓ DE CURRICULUMS: 05/06/2019 A LES 15:00 HORES per mail a [email protected]

Documentació:

 1. Fitxa descriptiva.

 

– 01/FCV/2019 – Contractació d’un servei d’assessorament per a la reconceptualització i redisseny dels espais d’aprenentatge de forma alineada a la millora metodològica emmarcada en el projecte educatiu de cada centre.

Contractació d’un servei d’ assessorament per a la reconceptualització i redisseny dels espais d’aprenentatge de forma alineada a la millora metodològica emmarcada en el projecte educatiu de cada centre.

DATA FINALITZACIÓ TERMINI PRESENTACIÓ OFERTES: 08/04/2019 A LES 15:00 HORES

Documents de la licitació:

 1. Plec de Clàusules tècniques.
 2. Informe d’Adjudicació del Servei licitat.

 

– 02/FCV/2018 – Contractació d’un servei de subministrament, instal·lació i configuració de tauletes i carros carregadors porta-tauletes a escoles de Viladecans dins del Pla de desplegament del Conveni per a la Integració de les tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement en els processos educatius.

Contractació d’un servei de subministrament, instal·lació i configuració de tauletes i carros carregadors porta-tauletes a escoles de Viladecans dins del Pla de desplegament del Conveni per a la Integració de les tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement en els processos educatius..

DATA FINALITZACIÓ TERMINI PRESENTACIÓ OFERTES: 04/12/2018 A LES 14:00 HORES

Documents de la licitació:

 1. Plec de Clàusules tècniques.
 2. Plec de Clàusules administratives
 3. Acta de la reunió de la mesa de contractació
 4. Informe tècnic d’adjudicació de contracte obert simplificat de serveis
 5. Contracte administratiu

Instruccions internes de contractació

Les normes de contractació de la Fundació Ciutat de Viladecans estan regides per la llei Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre l qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

Regiran la Contractació de la Fundació Ciutat de Viladecans, en aquells supòsits de contractes no subjectes a regulació harmonitzada; en compliment d’allò que disposa l’article 191 del TRLCSP, tenen per objecte la regulació dels procediments de contractació de la societat amb la finalitat de garantir l’efectivitat dels principis de publicitat, concurrència, transparència, confidencialitat, igualtat i no discriminació, i l’adjudicació del contracte a l’oferta econòmicament més avantatjosa.

En acompliment del que estableix l’article 53 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, , i amb la finalitat d’assegurar la transparència i l’accés públic a la informació relativa a la seva activitat contractual, la Fundació Ciutat de Viladecans ha creat aquest web per tal de facilitar l’accés a la documentació relativa a expedients de contractació conforme al precepte legal esmentat.

Mentre el sistema informàtic de la Fundació Ciutat de Viladecans no compti amb el dispositiu necessari per gestionar el perfil del contractant i ens permeti acreditar fefaentment el moment d’inici de la difusió pública de la informació, la publicitat que contingui no sortirà els efectes que preveu el títol primer del llibre III de del TRLCSP.