PATRONAT

La Fundació Ciutat de Viladecans va ser creada per aprovació del Ple de l’Ajuntament el dia 19 de desembre de 1996 com a una organització amb finalitats d’interès general i va ser registrada en el registre de Fundacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya el dia 9 de setembre de 1997 amb el número de registre 1.096.

Distingida per tenir com a principal tasca la promoció en l’ús de les TIC en tots els àmbits de la vida ciutadana de Viladecans.

Formada per un Patronat on consten els i les següents senyors i senyores:

Sr. Carles Ruiz Novella
membre del Patronat
http://www.viladecans.cat

Sra. Gisela Navarro Fuster
membre del Patronat
http://www.viladecans.cat

Sra. Joana Sánchez
membre del Patronat
http://www.vodafone.es

Sra. Alicia Valle
membre del Patronat i Secretària del Patronat
http://www.viladecans.cat

Sr. Sergi Fuster
membre del Patronat en representació del Club d’Empresaris de Viladecans
http://clubempresarisviladecans.com/

Sr. Javier González
membre del Patronat en representació de la Fundació pel Fomernt de la Societat del Coneixement (Citilab)

Sr. Artur Serra
membre del Patronat a títol personal. Vicedirector de la Fundació I2cat
http://www.i2cat.net

Sr. Luis G. Alonso Zárate
membre del Patronat en representació de la UPC
http://www.upc.edu