PATRONAT

La Fundació Ciutat de Viladecans va ser creada per aprovació del Ple de l’Ajuntament el dia 19 de desembre de 1996 com a una organització amb finalitats d’interès general i va ser registrada en el registre de Fundacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya el dia 9 de setembre de 1997 amb el número de registre 1.096.

Distingida per tenir com a principal tasca la promoció en l’ús de les TIC en tots els àmbits de la vida ciutadana de Viladecans.

Formada per un Patronat on consten els i les següents senyors i senyores:

Sr. Carles Ruiz Novella
President
http://www.viladecans.cat

Sra. Gisela Navarro Fuster
Vocal. Representant de l’Ajuntament de Viladecans
http://www.viladecans.cat

Sra. Joana Sánchez Morillo
Vocal. Representant de l’Ajuntament de Viladecans
http://www.viladecans.cat

Sra. Alicia Valle Cantalejo
Secretària del Patronat
http://www.viladecans.cat

Sr. Sergi Fuster López
Vocal. Representant del Club d’Empresaris de Viladecans
http://clubempresarisviladecans.com/

Sr. Javier González Abad
Vocal. Representant de la Fundació pel Fomernt de la Societat del Coneixement (Citilab)

Sr. Artur Serra Hurtado
Vocal.
http://www.i2cat.net

Sra. Cristina Cervelló i Pastor
Vocal. Representant de la UPC
http://www.upc.edu