LA FUNDACIÓ

La Fundació Ciutat de Viladecans va ser creada per decisió del Ple Municipal de l’Ajuntament de Viladecans el mes de febrer de 1997 amb l’objectiu de promoure la Societat del Coneixement a la ciutat de Viladecans.

Va ser inscrita en el registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya el 9 de setembre de 1997 amb el número 1096 des de llavors realitza diverses activitats amb l’objectiu d’aconseguir promoure la Societat de Coneixement.

En aquest recorregut de deu anys, la Fundació Ciutat de Viladecans s’ha posicionat com una de les organitzacions que més ha treballat i que més èxits ha obtingut en la promoció de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació a nivell ciutadà a Catalunya, essent això reconegut per diverses institucions.

Durant aquests anys s’han executat diversos projectes, entre els que podem citar el Programa Mil•lenni de promoció de les TIC a Viladecans que va obtenir, l’any 2001, el Premi SI Local a la millor actuació de promoció de les TIC en municipis de més de 35.000 habitants atorgat per la Generalitat de Catalunya. Una de les seves activitats més reconegudes és la Xarxa Pública Local d’Accés a Internet -XPLAI-. També ha realitzat tasques de recerca, de consultoria i de formació i ha participat en diversos seminaris, jornades i fires.

Responsables del manteniment dels espais virtuals del municipi a la xarxa, com són:

  • Jovesviladecans.cat
  • Viladecans.cat
  • Vigem.cat

EQUIP

ON SOM