ACCESSIBILITAT

La Fundació Ciutat Viladecans està compromesa a fer accessibles els seus webs i aplicacions per a dispositius mòbils, de conformitat amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic, amb l’objectiu d’eliminar les barreres que dificulten l’accés a la informació i la comunicació.

Els webs municipals estan en vies d’adequació als requisits tècnics establert pel RD 1112/2018, i s’està treballant perquè siguin accessibles a tots els ciutadans, amb independència de les seves capacitats físiques, sensorials o intel·lectuals i dels condicionants tècnics dels dispositius.

Podeu realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a) del Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre) com, per exemple:

  • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web.
  • Transmetre dificultats d’accés al contingut.
  • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat del lloc web.

A través de la següent via:

  • Correu electrònic: [email protected]
  • Correu postal / adreça de contacte: carrer de l’Antiga Riera, 8, 08840 Viladecans

Les comunicacions seran rebudes i tractades per la unitat responsable d’accesibilitat de la Fundació Ciutat Viladecans.

També podeu sol·licitar en format accessible, informació que no compleixi amb els requisits d’accessibilitat bé per estar exclosa, bé per estar exempta per càrrega desproporcionada; o formular una queixa per incompliment dels requisits d’accessibilitat. (article 12 del RD 1112/2018,  de 7 de setembre).

En el cas de les sol·licituds d’informació accessible, cal concretar amb tota claredat els fets, les raons i la petició que permetin constatar que es tracta d’una sol·licitud raonable i legítima.

Tant les sol·licituds d’informació accessible com la presentació de queixes, s’han de realitzar a través d’una instància genèrica.