Casal d'estiu 2020

Dirigents Grup A:

María Luisa García Castellano

Monitora

Carles Abarca Olivé

Monitor

Dirigents. Grup B:

Vanessa Oncala Quero

Directora de temps de lleure

Valentín Ojeda Alcántara

Monitor

Descripció:

El el casal de l’any 2020 ha estat una mica diferent de la resta de casals que hem fet fins al moment, degut a la situació de pandèmia que estem patint en aquests moments.

Per aquesta raó, el casal de l’any 2020 ha estat molt limitat en quant a places. Hem tingut un total de 10 nens en el grup A i un total de 10 nens/nenes en el grup B.

Tot ha vingut molt marcat pel Covid i les nostres actuacions han tingut molt a veure amb la prevenció i higienització. Tant és així que aquest any s’ha creat per primera vegada la figura del “Responsable de higiene i prevenció”, persona destinada a vetllar per que tothom que formi part del casal segueixi les mesures de prevenció: distància social, higiene de mans, mascaretes… i s’ha creat un protocol per actuar en el moment que sigui necessari.

Projectes nº1. El vu meter:

 • Muntatge de components – soldadura
 • Programació en arduino
 • Disseny amb Blender
 • Customització de peces
 • Impressió 3D
vu meter casal estiu

Projectes nº2. El Gamehat:

 • Explicació del què és un Game Hat
 • Muntatge del Game Hat
 • Implementació de jocs
 • Disseny de la carcassa amb Tinkercad
 • Impressió 3D
gamehat

Sortides:

Sortida a Sant Ramon

Sortida al Citilab

Sortida a la platja

Esmorzar sorpresa

Més activitats:

 • Activitats amb tall làser.
 • Visualització de pel·lícules.
 • Festa final amb grans sorpreses.

Els nens i les nenes del casal fabriquen un vu meter

Blog de seguiment:

blogger

Documentació:

Genius Factory 2020. Planning.

Des d'aquí podràs descarregar tot el planning del casal d'estiu 2020

Protocol específic casal d'estiu 2020

Des d'aquí podràs descarregar tot el protocol específic casal d'estiu 2020

Mantenir la distància de seguretat

Des d'aquí podràs descarregar totes les mesures per interpretar i afavorir els 2 metres de distància física en el lleure

Criteris pedagògics

Des d'aquí podràs descarregar el documentació dels principals criteris pedagògics a tenir present en les activitats d'educació en el lleure de l'estiu 2020