Vu meter

Descripció:

Aquest va ser un projecte el el qual es va voler dissenyiar i programar un vu meter des de zero.

Un vu meter? sí, és un dispositiu indicador en equips d’àudio per mostrar el nivell de senyal en unitats de volum, de vegades és també anomenat indicador de volum.

Consta d’un instrument de bobina mòbil d’un tipus determinat, alimentat per mitjà d’un rectificador d’ona completa que s’alimenta al seu torn de la línia mitjançant una resistència en sèrie.

El vúmetre va ser dissenyat no per mesurar el senyal, sinó perquè els usuaris tinguessin una referència o objectiu de 0 VU, algunes vegades anomenat 100% o 0 decibels, per la qual cosa no és important que el dispositiu no sigui lineal i imprecís per a nivells baixos. En efecte, l’escala va de -20 VU a +3 VU, amb -3 VU just al mig.

vu meter casal estiu

Objectius:

  • Oferir una nova proposta a les escoles i instituts per tal que els seus alumnes puguin disposar d’una programació extraescolar més àmplia
  • Ensenyar els nens i les nenes a programar el vu meter
  • Fer que l’alumnat creï es seu propi vu meters partint des de zero

Fotografies:

Com es fa el vu meter?

Responsable: Fundació Ciutat de Viladecans

Mail del responsable: [email protected]

Telèfon de contacte: 93 647 00 55

Participants: Fundació Ciutat de Viladecans, Instituts i escoles de Viladecans.

Enllaços:

Descàrrega Vu Meter

Des d'aquí podràs descarregar-te el programa del vu meter. Recorda que fer a que funcioni correctament ho hauràs de carregar al teu vu meter mitjançant el programa Arduino.

Descàrrega Arduino

Des d'aquí podràs descarregar-te el programa Arduino. Recorda que és imprescindible per poder pujar la programació al teu Vu Meter

Descàrrega Peces Vu Meter

Des d'aquí podràs descarregar-te totes les peces per a imprimir-les en 3D

Descàrrega Tall Vu Meter

Des d'aquí podràs descarregar-te l'arxiu per tal de tallar les peces de metacrilat i poder construir el teu propi vu meter.