Casal d'estiu 2021

Dirigents Grup A:

María Luisa García Castellano

Monitora

Carles Abarca Olivé

Monitor

Dirigents. Grup B:

Vanessa Oncala Quero

Directora de temps de lleure

Valentín Ojeda Alcántara

Monitor

Descripció:

El el casal de l’any 2021 ha estat condicionat per la situació de pandèmia que estem patint en aquests moments.

Per aquesta raó, el casal de l’any 2021 ha estat bastan limitat en quant a places. Hem tingut un total de 13 nens en el grup A i un total de 10 nens/nenes en el grup B.

Tot ha continuat marcat pel Covid, encara que amb menys restriccions, i les nostres actuacions han tingut molt a veure amb la prevenció i higienització. S’ha continuat amb la figura del “Responsable de higiene i prevenció”, per tal de vetllar que tothom que formi part del casal segueixi les mesures de prevenció: distància social, higiene de mans, mascaretes… i s’ha creat un protocol per actuar en el moment que sigui necessari.

Projectes nº1. Simon.

  • Muntatge de components – soldadura
  • Programació en arduino
  • Disseny amb Blender
  • Customització de peces
  • Impressió 3D
vu meter casal estiu

Sortides:

Sortida a Sant Ramon

Sortida al Museu de les il·lusions

Sortida l Citilab

Experiments:

Durant aquest casal s’han fet 3 experiments.

  • Pressió hidrostàtica
  • Creació de remolins
  • Fluids no newtonians

Els nens i les nenes del casal fabriquen un Simon

Blog de seguiment:

blogger

Documentació:

Genius Factory 2020. Planning.

Des d'aquí podràs descarregar tot el planning del casal d'estiu 2020

Protocol específic casal d'estiu 2021

Des d'aquí podràs descarregar tot el protocol específic casal d'estiu 2021

Mantenir la distància de seguretat

Des d'aquí podràs descarregar totes les mesures per interpretar i afavorir els 2 metres de distància física en el lleure

Criteris pedagògics

Des d'aquí podràs descarregar el documentació dels principals criteris pedagògics a tenir present en les activitats d'educació en el lleure de l'estiu 2021