Síndic de Greuges

L’equip tècnic de la Fundació Ciutat de Viladecans treballa en el manteniment, actualització i millora del web del Síndic de Greuges.

El Síndic de Greuges és la institució que té la missió de vetllar pel respecte, els drets fonamentals i les llibertats públiques dels veïns i veïnes del municipi de Viladecans en relació amb les actuacions de l’administració municipal i les seves competències.

La Sindicatura Municipal de Greuges de Viladecans no està subjecta a cap mandat imperatiu, no rep instruccions de cap autoritat i compleix les seves funcions amb independència i objectivitat, actuant d’acord amb els criteris de legalitat, equitat, celeritat i transparència.

En aquest nou web podeu trobar tota la informació per entrar en contacte amb la sindicatura de greuges.

Responsable: Joan Bassolas Ferran

Mail del responsable: [email protected]

Telèfon del responsable: 936470055

Participants:

Equip de la Fundació Ciutat de Viladecans