Apropa't a la ciència

Descripció:

La Fundació Ciutat de Viladecans, conjuntament amb la Xarxa d’innovació educativa i amb la participació de l’escola Montserratina, va engegar el darrer curs 2020-2021, el projecte “Apropa’t a la ciència”, un projecte pilot, destinat a nens i nenes de 2n i 3r cicle de primària. 

Aquest projecte consta de 3 anys, en els quals:

1r any: es fa una sèrie d’experiments generals per als nens i nenes de 4t, 5è i 6è de primària.

2n any: s’ofereixen diferents experiments per a cadascun dels cursos de 4t, 5è i 6è de primària.

3r any: es fa assessoria científica al professorat per a que sigui aquest qui faci les classes d’experimentació a l’aula i les inclogui al llarg del curs, en relació amb la temàtica que estiguin treballant. En aquesta assessoria sel’s hi ofereix una sèrie d’experiments i és l’equip qui ha d’escollir les més adients per al seu grup.

Les escoles que estan participant en aquest projecte són les següents:

Escola Montserratina: participa el curs 2020-2021 i el curs 2021-2022 , amb tot l’alumnat de 4t, 5è i 6è de primària. El curs 2022-2023 comença a fer l’assessorament científic.

Escola Mediterrània: participa el curs 2021-2022 amb 4t, 5è i 6è i el curs 2022-2023 participa amb l’alumnat de 4t.

Escola Miquel Martí i Pol: participa el curs 2021-2022 i curs 2022-2023 amb l’alumnat de 4t, 5è i 6è de primària.

Escola El Garrofer: participa el curs 2021-2022 i curs 2022-2023 amb l’alumnat de 4t de primària.

Objectius:

  • Oferir una nova proposta a les escoles del municipi, per tal que els seus alumnes puguin disposar d’una programació educativa de caràcter més experimental.
  • Dotar l’escola del material necessari per a la realització d’experiments.
  • Formar els tutors i les tutores, per tal que puguin ajudar a l’alumnat en el seu aprenentatge.
  • Presentar la ciència d’una forma global, integrant continguts de diferents matèries curriculars.
ciencia

Galeria d'imatges:

Vídeos del projecte:

Responsable: Fundació Ciutat de Viladecans

Mail del responsable: fundvila@fundacioviladecans.cat

Telèfon de contacte: 93 647 00 55

Participants: Fundació Ciutat de Viladecans i Escola Montserratina

Arxiu/s del projecte:

No hi ha cap arxiu

Enllaços:

Escola Montserratina

Accedeix al web de l'escola Montserratina de Viladecans.