Apropa't a la ciència

Descripció:

Aquest curs 2020-2021, la Fundació Ciutat de Viladecans, ha engegat un nou projecte, conjuntament amb la Xarxa d’innovació educativa i amb la participació de l’escola Montserratina: “Apropa’t a la ciència”, un projecte pilot, destinat a nens i nenes de 2n i 3r cicle de primària.

Aquest projecte consta d’un total de 7 experiments per classe, on els nens i les nenes podran comprovar la flotabilitat dels diferents materials, la pressió i la força de l’aigua o la germinació de llavors, entre d’altres

Objectius:

  • Oferir una nova proposta a l’escola Montserratina, per tal que els seus alumnes puguin disposar d’una programació educativa de caràcter més experimental.
  • Dotar l’escola del material necessari per a la realització d’experiments.
  • Formar els tutors i les tutores, per tal que puguin ajudar a l’alumnat en el seu aprenentatge.
  • Presentar la ciència d’una forma global, integrant continguts de diferents matèries curriculars.
ciencia

Responsable: Fundació Ciutat de Viladecans

Mail del responsable: fundvila@fundacioviladecans.cat

Telèfon de contacte: 93 647 00 55

Participants: Fundació Ciutat de Viladecans i Escola Montserratina

Arxiu/s del projecte:

No hi ha cap arxiu

Enllaços:

Escola Montserratina

Accedeix al web de l'escola Montserratina de Viladecans.