Apropa't a la ciència

Descripció:

La Fundació Ciutat de Viladecans, conjuntament amb la Xarxa d’innovació educativa i amb la participació de l’escola Montserratina, va engegar el darrer curs 2020-2021, el projecte “Apropa’t a la ciència”, un projecte pilot, destinat a nens i nenes de 2n i 3r cicle de primària. 

Aquest projecte consta de 3 anys, en els quals:

1r any: es fa una sèrie d’experiments generals per als nens i nenes de 4t, 5è i 6è de primària.

2n any: s’ofereixen diferents experiments per a cadascun dels cursos de 4t, 5è i 6è de primària.

3r any: es fa assessoria científica al professorat per a que sigui aquest qui faci les classes d’experimentació a l’aula i les inclogui al llarg del curs, en relació amb la temàtica que estiguin treballant. En aquesta assessoria sel’s hi ofereix una sèrie d’experiments i és l’equip qui ha d’escollir les més adients per al seu grup.

Objectius:

  • Oferir una nova proposta a les escoles del municipi, per tal que els seus alumnes puguin disposar d’una programació educativa de caràcter més experimental.
  • Dotar l’escola del material necessari per a la realització d’experiments.
  • Formar els tutors i les tutores, per tal que puguin ajudar a l’alumnat en el seu aprenentatge.
  • Presentar la ciència d’una forma global, integrant continguts de diferents matèries curriculars.

Participants:

Les escoles que estan participant en aquest projecte són les següents:

 

Escola Montserratina:

Curs 2020-2021 i el curs 2021-2022 , amb tot l’alumnat de 4t, 5è i 6è de primària (dues línies de cada curs)

Curs 2022-2023 comença a fer l’assessorament científic per a tot l’alumnat de 4t, 5è i 6è de primària (dues línies de cada curs)

Curs 2023-2024 continua amb l’assessorament científic per a tot l’alumnat de 4t, 5è i 6è de primària (dues línies de cada curs)

 

Escola Mediterrània:

Curs 2021-2022 amb 4t, 5è i 6è (una línia de cada curs)

Curs 2022-2023 participa amb l’alumnat de 4t. (una línia)

Curs 2023-2024 comença a fer l’assessorament per a 4t de primària (una línia)

 

Escola Miquel Martí i Pol:

Curs 2021-2022 participa amb l’alumnat de 4t, 5è i 6è de primària (3 línies de cada curs)

Curs 2022-2023 participa amb l’alumnat de 4t, 5è i 6è de primària (3 línies de cada curs)

Curs 2023-2024 comença a fer l’assessorament per a l’alumnat de 4t, 5è i 6è de primària (3 línies de cada curs)

 

Escola El Garrofer:

Curs 2021-2022 participa amb l’alumnat de 4t (dues línies)

Curs 2022-2023 participa amb l’alumnat de 4t (dues línies)

Curs 2023-2024 comença l’assessorament de 4t de primària (dues línies)

 

Escola Marta Mata:

Curs 2023-2024 participa amb l’alumnat de 4t, 5è i 6è de primària (dues línies)

 

Escola Amat i Targa:

Curs 2023-2024 participa amb l’alumnat de 4t, 5è i 6è de primària (dues línies)

 

Escola Àngela Roca:

Curs 2023-2024 participa amb l’alumnat de 4t, 5è i 6è de primària (una línia)

 

Escola Pau Casals:

Curs 2023-2024 participa amb l’alumnat de 4t de primària (dues línies)

 

Escola Enxaneta:

Curs 2023-2024 participa amb l’alumnat de 4t, 5è i 6è de primària (una línia)

ciencia

Galeria d'imatges:

Vídeos del projecte:

Responsable: Fundació Ciutat de Viladecans

Mail del responsable: [email protected]

Telèfon de contacte: 93 647 00 55

Participants: Fundació Ciutat de Viladecans i Escola Montserratina

Arxiu/s del projecte:

No hi ha cap arxiu

Enllaços:

Escola Montserratina

Accedeix al web de l'escola Montserratina de Viladecans.

Escola Miquel Martí i Pol

Accedeix al web de l'escola Miquel Martí i Pol de Viladecans.

Escola El Garrofer

Accedeix al web de l'escola El Garrofer de Viladecans.

Escola Mediterrània

Accedeix al web de l'escola Mediterrània de Viladecans.

Escola Amat i Targa

Accedeix al web de l'escola Amat i Targa de Viladecans.

Escola Marta Mata

Accedeix al web de l'escola Marta Mata de Viladecans.

Escola Àngela Roca

Accedeix al web de l'escola Àngela Roca de Viladecans.

Escola Pau Casals

Accedeix al web de l'escola Pau Casals de Viladecans.

Escola Enxaneta

Accedeix al web de l'escola Enxaneta de Viladecans.