Els alumnes d’extraescolars fan animacions amb Blender

Els nois i noies de l’extraescolar del casal de la Montserratina fan els seus primers passos en l’animació 3D.

Els joves estan treballant amb Blender, un programa de codi lliure per crear animacions tridimensionals i han creat una simpàtica mascota peluda que es mou per un entorn virtual.

Cada alumne ha col·laborat amb la creació dels moviments del personatge en una línia de temps per crear entre tots una trajectòria. El resultat s’ha renderitzat en un format compatible per tal que el seu treball es pugui veure en diferents dispositius.

Amb aquest projecte han treballat la seva destresa a l’hora de crear i moure un personatge virtual i el treballa en equip per fer l’animació.