La Fundació forma a treballadors de l’ajuntament per obtenir l’ACTIC

La Fundació Ciutat de Viladecans està formant a un grup de treballadors i treballadores de l’ajuntament per a obtenir l’acreditació ACTIC, la certificació que acredita la competència digital, promoguda per la Generalitat de Catalunya.

Amb aquesta titulació es reconeix la competència digital, és a dir, els coneixements i les habilitats que una persona té en l’àmbit de les tecnologies enteses com la combinació de coneixements, habilitats i actituds en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) que les persones despleguen en situacions reals per assolir objectius determinats amb eficàcia i eficiència.

Abans de l’estiu es van programar cursos d’ACTIC nivell 1 i les persones que van superar aquest nivell ara s’estan formant per a aconseguir el nivell 2 en el que es profunditza en tractament de la informació escrita, gràfica, numèrica i en el tractament de dades i la seva presentació.

La formació es fa a Can Calderon fins al mes de març de 2023.