Xarxa d’Innovació Educativa

Viladecans és una ciutat amb una singular visió estratègica de ciutat Smart basada en el desenvolupament d’una Social Smart City centrada en els Smart Citizens.

Un dels eixos d’aquesta visió de Smart City és l’Educació amb un plantejament clar: Desenvolupar noves iniciatives innovadores tant instrumentals com metodològiques i competencials basades en la integració de les TIC en els processos d’ensenyament-aprenentatge.

Per a això es va executar, el 2010, un pla de digitalització de les aules que comprenia en primer lloc, la instal·lació de pissarres digitals interactives a totes les aules de totes les escoles i a continuació, el 2013, la millora de les infraestructures de telecomunicacions, connectant totes les escoles amb fibra òptica.

Un cop implementada l’estructura per digitalitzar les aules (PDI i fibra òptica), per desenvolupar iniciatives innovadores d’integració de les TIC en els processos d’ensenyament-aprenentatge, calia:

 • Impulsar nous projectes i/o iniciatives.
 • Recollir totes les iniciatives que la Comunitat Educativa desenvolupi per iniciativa pròpia aprofitant la infraestructura implementada.
 • Implicar tota la societat i al teixit econòmic i empresarial en el desenvolupament de projectes que interrelacionin el món educatiu amb l’emprenedoria i l’empresa.
 • Alinear tots els esforços en una mateixa direcció.

Per afrontar aquest repte s’impulsa la Xarxa d’Innovació Educativa.

Aquesta Xarxa creada l’octubre de 2013 acull a tots els agents econòmics i socials de la ciutat, a títol personal o representant a les organitzacions que de manera col·laborativa i utilitzant les eines TIC per compartir coneixement tenen l’objectiu d’afrontar aquests reptes.

Per tant la Xarxa d’Innovació Educativa, assumeix la responsabilitat i el compromís d’impulsar nous projectes i iniciatives en l’àmbit de l’educació per assolir els objectius plantejats en l’Estratègia Smart de Ciutat.

Actualment els projectes impulsats per la Xarxa d’Innovació Educativa són:

 • Prova Pilot d’Adopció del “Currículum Bimodal” en un Centre de primària.
 • Integració de l’ús de Plataformes Educatives com a eina de treball i interrelació entre els membres de la comunitat educativa en dos centres de la Ciutat.
 • Ús de pupitres digitals per a educació infantil en totes les escoles.
 • Prova pilot en un centre de primària de la incorporació de rajoles a les aules com una eina de canvi metodològic del procés ensenyament-aprenentatge.
 • Projecte de cotutorització per part de les empreses de Viladecans de projectes de recerca dels alumnes de batxillerat.
 • Organització de pràctiques dels nostres alumnes a les empreses de la ciutat.
 • Impuls de la Formació Professional DUAL en dues empreses de la ciutat: Unilever i Desigual.
 • Participació en un Projecte Europeu de Desenvolupament d’Entorns Personals d’Aprenentatge (Projecte IMAILE).
  ‘Són especialistes’ Projecte de foment del talent dirigit als alumnes de secundària.

Objectius generals:

Millorar l’èxit educatiu estimulant la innovació i la creativitat a l’aula mitjançant:

 • Impulsar projectes de Tecnologies de la Informació i la Comunicació, així com de Tecnologies per a l’Aprenentatge i el Coneixement.
 • Intercanvi d’experiències entre docents, famílies i empreses de la ciutat.

Objectius específics:

 • Fomentar la innovació, l’ús de la tecnologia aplicada a l’educació i a les xarxes socials.
 • Facilitar les millors eines pedagògiques als docents.
 • Incrementar la implicació de les famílies en el treball pedagògic dels centres educatius.
 • Potenciar la col·laboració alumnat-escola-família-empresa

Responsable: Xarxa Innovació Educativa

Mail del responsable: [email protected]

Telèfon del responsable: 936470055