Programació C++ per a joves

Properes convocatòries:

Inici de la formació: octubre 2023

Fi de la formació: maig de 2024

Descripció:

Curs per a joves. Ensenyem a programar en el llenguatge de programació d’alt nivell C++.
Perquè C++? C++ és un llenguatge de programació molt potent que s’ha mantingut actualitzant des de la seva creació.
Aprendre a programar en C++ fa més fàcil aprendre a posteriori altres llenguatges com Java, C#, PHP, Javascript, etc.

programació

Objectius:

  • Explicar els joves què és un llenguatge d’alt rendiment, que pot fer crides directes al sistema operatiu
  • Ensenyar un llenguatge compilat: crea l’executable per a cada plataforma oferint rapidesa a l’execució del programa 
  • Formar els joves en la creació, relació i operació amb dades complexes i amb la implementació de múltiples patrons de disseny.

A qui s’adreça:

  • joves que estiguin cursant l’Educació Secundària Obligatòria o Batxillerat.

Programa:

El curs segueix un programa on s’aprèn les bases de programació en C++, les estructures bàsiques de programació, per acabar fent un videojoc. La programació de videojocs continua essent una professió en alça, on el coneixement de C++ és molt valorat. 

C++ s’utilitza molt en el món dels videojocs, tant per a programar motors gràfics com per altres parts concretes del videojoc.

Metodologia

  • Es fa una part teòrica, on s’expliquen diferents conceptes, i després es proposen als joves una sèrie d’exercicis de programació per a que practiquin els coneixements adquirits.

Recursos

Arduino

Des d'aquí podràs accedir al web per descarregar el programa Arduino