IoT en el mon de les Biblioteques

Descripció:

El projecte estableix dos nivells d’execució d’acord amb el grau d’implicació dels usuaris.

Fase 1/Nivell 1.
Tallers de divulgació del concepte i d’un treball de recerca de reptes d’acord amb la situació actual del planeta (energia, sostenibilitat, medi ambient, salut) i proposta de solucions però també dirigit a fer propostes de com la Internet de les Coses (IoT Internet of Things) pot entrar a les Biblioteques i que hi pot aportar. Aquests tallers seran molt interactius, participatius, vertaders exercicis de cocreació i que al final els resultats i les propostes acabaran sent representats en unes grans infografies. Tallers de 90’ dirigits a
alumnes de 2on cicle d’ESO i a la ciutadania en general.

Fase 2/Nivell 2.
Tallers de generació de solucions (construcció de maquetes i artefactes) i del seu prototipatge. Tallers de 6-8 hores de durada per a ciutadans i joves amb més voluntat d’implicació i compromís, amb un perfil més científico-tecnològic. La captació es faria d’entre els usuaris dels nostres Clubs de robòtica i dels assistents als tallers de Nivell 1 tot i que també s’admetria a tothom.

En la proposta que des del Grup gestor farem als participants en els tallers de Nivell2/fase 2 serà la de fabricar algun prototip que es connecti amb la Plataforma de IoT Sentilo, que és la plataforma que la Diputació de Barcelona posa a disposició dels Ajuntaments per a gestionar projectes IoT i en la qual, tant la Fundació Ciutat de Viladecans com el propi Ajuntament hi tenim accés i a més ja hi tenim sensors que hi mostren valors.

Altres actuacions puntuals dins d’altres esdeveniments que ja s’organitzen i que anirien donant context.

Hackhaton (març 2021). Setmana de la Ciència (Novembre 2020) . Fira de Ciències al carrer (Maig 2021).

La voluntat d’aquests tallers és repetir-los de manera periòdica anualment ja que els dirigits a estudiants es confeccionarien en format Activitat Educativa que seria ofertada dins del catàleg cada any.

bibliolab_iot

Objectius:

  • Acostar el concepte de la Internet de les coses a la ciutadania i als i les joves en general.
  • Conèixer aquells camps en els que la Internet de les Coses (IoT) està proposant i desenvolupant solucions: eficiència energètica, mobilitat, sostenibilitat, monitoratge de les ciutats, ajuda a la presa de decisions
  • Sensibilitzar a la ciutadania sobre com aquest concepte ens portarà a un món ultraconnectat on tot tindrà connexió a internet i això ens permetrà actuar, prendre decisions i gestionar la nostra vida de manera diferent.
  • Fomentar la reflexió al voltant del significat d’un món ultraconnectat, riscos i avantatges i com fer-los front.
  • Fomentar la creativitat en la recerca d’usos que aquesta tecnologia aplicada a qüestions i temes comuns ens podria ajudar a trobar solucions.
  • Fomentar el treball col·laboratiu, el sentiment de pertinença a una comunitat tot enfocat a la creació de coneixement.
  • Conèixer tecnologies i tècniques en les que es basa la IoT: robòtica, sensorització, comunicacions,…
  • Aplicar aquestes tecnologies en casos pràctics i prototips fets a petita escala o be simulant situacions en les que la IoT pot donar solucions com per exemple la domòtica.
  • Conèixer tecnologies complementàries: Intel·ligència Artificial, Impressió 3D.
  • Conèixer els nous conceptes i tendències com la Digitalització de la indústria, la Fabricació Digital.

Destinataris del projecte:

Hi ha dos tipologies de destinataris:

• Els i les joves de Viladecans de 14 anys en endavant amb especial èmfasi a una visió de gènere amb l’objectiu d’afavorir les vocacions científiques i tecnològiques de les nenes i joves. Tota aquesta tasca de captació i sensibilització es dirà a terme a partir d’accions en col·laboració amb el Departament d’Educació dels centres educatius i de la pròpia Biblioteca de Viladecans que té una gran experiència en treballar al costat dels i de les joves ja que participa activament en la implementació d’Activitats Educatives.
• La ciutadania en general. La Fundació Ciutat de Viladecans fa molts anys que treballa amb la ciutadania fent cursos, tallers i portant endavant projectes engrescadors de foment de la Ciència i la Tecnologia.

Recursos:

Sentilo

Des d'aquí podràs veure la plataforma sentilo de la Diputació de Barcelona

Responsable: Fundació Ciutat de Viladecans

Mail del responsable: [email protected]

Telèfon de contacte: 93 647 00 55

Participants: Fundació Ciutat de Viladecans i Biblioteca Pública de Viladecans