Finestra gràfica

Descripció:

Dins del tema principal del casal tecnològic 2022: “Fabrica la teva consola de videojocs”, s’introdueix a la programació en C++ com a part fonamental de la creació de videojocs.
Es realitza un exercici on s’explica el codi que dura varies sessions, introduint nous elements en cadascuna d’elles:

1. Crear una finestra
2. Distribuir el codi en funcions
3. Entrada per teclat
4. Control del temps en els videojocs
5. Dibuixant el nostre gràfic

El resultat final de l’exercici és la generació d’un executable que genera una finestra gràfica de Windows, on es dibuixa una forma geomètrica orgànica que anirà canviant de colors.

Captura de pantalla 2022-10-05 194319

Objectius:

  • Aprendre a instal·lar l’IDE i editor de codi Visual Studio i les bases de funcionament dels editors de codi.
  • Introduir als infants en la programació en C++ i la utilització de llibreries SDL per facilitar el treball.
  • Aprendre nocions de sintaxi de C++, paraules clau i estructures bàsiques seguint l’exemple de l’exercici proposat.
  • Entendre les estructures condicionals per seguir diferents camins, com les utilitzades en el tractament de possibles errors.

Finestra gràfica

Responsable: Fundació Ciutat de Viladecans

Mail del responsable: [email protected]

Telèfon de contacte: 93 647 00 55