Estació meteorològica

Descripció:

L’estació meteorològica és un projecte que va engegar la Fundació Ciutat de Viladecans a mitjans de l’any 2017, amb la intenció de controlar la temperatura i humitat relativa existent en diferents punts del nostre municipi.

Primerament, i ja un cop ben desenvolupat el projecte, es va proposar a les diferents escoles de primària com a activitat extraescolar de programació i va tenir molt bona acceptació entre el públic més jove.

Més endavant, i durant el mateix any es va fer servir com a eix conductor del casal de noves tecnologies, que es realitza cada estiu a la Fundació.

estacio-1

Objectius:

  • Controlar la temperatura i humitat a certs punts de Viladecans
  • Ensenyar el muntatge de l’estació meteorològica i el seu funcionament a nens i nenes de primària
  • Aprofitar l’estació meteorològica per ensenyar programació a nens i nenes de primària
  • Oferir a les escoles de primària del municipi extraescolar de programació.
  • Oferir els més joves de Viladecans la possibilitat d’aprendre a muntar i programar l’estació meteorològica, com a part del casal d’estiu de noves tecnologies.
Fotografies del muntatge pas a pas
Fotografies del muntatge en el casal d'estiu 2018