Sensor CO2

Descripció:

Dins del context de la pandèmia era important saber quan l’ambient de la casa estava carregat i, per tant, necessitava ventilar-se. Per saber quan obrir finestres i mirar de no gastar de més en calefacció, vam idear un sistema econòmic per saber la concentració de gasos nocius a l’interior de la casa.

El projecte es basa en un microcontrolador anomenat ESP8266, un sensor de gasos MQ135 i una pantalla OLED. Està programat en llenguatge C amb l’IDE d’Arduino.

Finalment els usuaris del taller van instal·lar tota l’electrònica dins d’una caixeta de cartró, on connectant-lo a qualsevol carregador de mòbil els dona una xifra que indica en parts per milió la quantitat de gas nociu (entre ells CO2) que tenim a l’interior de la casa.

Captura de pantalla 2022-10-07 142448

Objectius:

  • Mesurar la quantitat de gasos nocius (CO2) a l’interior d’un habitatge.
  • Realitzar un projecte d’electrònica per menys de 15€

Sensor CO2

Responsable: Fundació Ciutat de Viladecans

Mail del responsable: [email protected]

Telèfon de contacte: 93 647 00 55